01Cyberaton Proenergy S.A. RELACJE INWESTORSKIE

01Cyberaton Proenergy S.A. zajmuje się realizacją wszelkiego rodzaju projektów fotowoltaicznych poczynając od dużych instalacji deweloperskich, a kończąc na przydomowych mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Usługi realizowane są kompleksowo uwzględniając wsparcie przy uzyskaniu dofinansowania, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych i przekazanie do użytkowania.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku


Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 §1 pkt 2 k.s.h.

List Zarządu w sprawie zawieszenia obrotu akcjami na rynku NewConnect spółki 01Cyberaton Proenergy S.A.

NAPISZ DO NAS, ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE TWOJE PYTANIA

  Imię
  Nazwisko
  E-mail
  Telefon
  Wiadomość

  Wysyłając wiadomość zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez 01Cyberaton Proenergy S.A., w szczególności na kontakt telefoniczny czy za pomocą poczty elektronicznej w celu kontaktu bądź przekazania oferty.

  +48 515 058 352
  biuro@01c.eu

  Biuro/adres do korespondencji:
  Złota 59 – Inoffice
  piętro IV/pokój 601
  00-120 Warszawa

  Siedziba:
  Twarda 4/133
  00-105 Warszawa

  © 01Cyberaton Proenergy S.A. 2021